KAMINA

KAMINA on Musiikkiopisto Juvenalian hallinnoima OPH:n rahoittama hanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon musiikkiopiston, Musiikkiopisto Juvenalian, Kauniaisten, Käpylän ja Pakilan musiikkiopistojen kanssa.
Hankkeen myötä parannettiin kansanmusiikin opetusmateriaalin saattavuutta perustamalla oppimateriaalipankki, ks. www.kamulaari.fi

Tavoitteena on myös vahvistaa yhteismusisointikulttuuria monipuolistamalla oppilaiden yhteismusisointia. Eri oppilaitosten kansanmusiikin oppilaat ja opettajat kokoontuvat yhteisiin harjoituksiin ja projekti huipentuu yhteiseen konserttiin Sellosalissa 5.4.2014.

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen vastuuhenkilönä Espoon musiikkiopistossa toimii kanteleopettaja Anna-Karin Korhonen.

powered by eMedia