Meluton musiikkioppilaitos -hanke

Musiikkioppilaitosten kuulonsuojelua edistävä Meluton musiikkioppilaitos –hanke päättyi joulukuussa 2008. EMOn, Työterveyslaitoksen sekä Pop&Jazz Konservatorion yhteisessä hankkeessa tutkittiin musiikkiopistoa työ- ja opiskelupaikkana kuulonhuollon näkökulmasta. Opettajien melualtistusta mitattiin eri opetustapahtumissa sekä joissakin luokissa tehtiin lisäakustointeja. Saatujen tulosten pohjalta luotiin  EMOn meluntorjuntaohjelma joka toimii ohjenuorana ja infopakettina paitsi opettajille, myös oppilaille. 

EMOssa on opettajainhuoneessa ja toimistossa kuulonsuojaimia haettavissa sellaisiin akuutteihin tilanteisiin, joissa musiikin äänitaso nousee tilapäisesti voimakkaaksi Tarvittaessa opettaja voi jakaa oppilailleen suojaimet. Kysy kuulonsuojeluasioissa neuvoa opettajaltasi

Meluntorjuntaohjelma (pdf)

Kuuletko kuiskauksen - Työterveyslaitos (youtube)

powered by eMedia