YHDESSÄ UUDELLA TAVALLA

Hankkeen tavoitteena on kannustaa kaikkia EMOn oppilaita ja opettajia uusiin yhteismusisoinnin projekteihin yli perinteisten soitinrajojen.

Vuoden 2016-17 aikana toteutetaan useita erilaisia yhteismusisointiprojekteja, joista tärkeimmät ja isoimmat ovat yhteismusisointitapahtuma Näppärit, suurkonsertti Metro-Grosso, joka toteutetaan yhteistyössä monen muun pääkaupunkiseudun musiikkilaitoksen kanssa sekä FEsTaRi -kamarimusiikkitapahtuma, johon saapuu osallistujia myös muista maista.

powered by eMedia