Opintojen jatkamisilmoitus tehdään vuosittain keväällä joko tämän sivun kautta tai kotiin lähetetyllä jatkamisilmoituksella jättämällä se EMOn toimiston postilaatikkoon. Oppilaspaikka vahvistetaan lisäksi henkilökohtaisella ilmoittautumisella avajaispäivänä.

Opintojen lopettamisesta tulee ilmoittaa toimistoon kirjallisesti joko jatkamisilmoituksella tai vapaamuotoisella lopettamisilmoituksella. Lopettamisilmoituksessa tulee olla huoltajan allekirjoitus mikäli oppilas on alle 18-vuotias.powered by eMedia