Musiikin perusteissa opetetaan soittotaidon lisäksi tarvittavia tietoja ja taitoja sekä musiikin yleissivistystä. Musiikin perusteiden opetus etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin yhteismusisointiin ja/ tai vapaaseen säestykseen integroituna. Musiikin perusteiden tavoitteiden ja opetusjärjestelyjen sekä tasosuoritusten suhteen EMO soveltaa SML:n laatimia ainekohtaisia suosituksia. Musiikin perusteiden opintojaksot ovat joko vuoden tai kahden vuoden mittaisia opettajan harkinnan mukaan. Viikoittainen opetusaika on 45-90 minuuttia. 


 

 


powered by eMedia