Musiikin perusteissa opetetaan soittotaidon lisäksi tarvittavia tietoja ja taitoja sekä musiikin yleissivistystä. Musiikin perusteiden opetus etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin yhteismusisointiin ja/ tai vapaaseen säestykseen integroituna. Musiikin perusteiden tavoitteiden ja opetusjärjestelyjen sekä tasosuoritusten suhteen EMO soveltaa SML:n laatimia ainekohtaisia suosituksia. Musiikin perusteiden opintojaksot ovat joko vuoden tai kahden vuoden mittaisia opettajan harkinnan mukaan. Viikoittainen opetusaika on 45-90 minuuttia.

Lisätietoa musiikin perusteiden opetuksesta kotiin elokuussa jaettavasta PrimaVista-lehdestä tai EMOn opettajilta:

Lukujärjestys 2016-2017   

MuPe-esite ( selailtava, Flash Player))


powered by eMedia