EMOn opintotarjottimelta löytyy monta vaihtoehtoa musiikin harrastamiseen. Muskari eli musiikkileikki on monelle lapselle ensimmäinen kosketus musiikkiharrastukseen. Harrastus voi sen jälkeen jatkua esim. soitinopinnoilla musiikkiopiston perustasolla, Kameleonttikuoroissa tai rytmiikkaryhmässä. Tarjottimella on myös soitinopintoihin kiinteästi liittyviä aineita kuten musiikkivalmennus, musiikin perusteet ja yhteismusisointi sekä valinnaisena aineena mm. musiikin teknologia.

EMO tarjoaa lisäksi lähipalveluna musiikin alkeisopetusta aluetassukoulussaan Päivänkehrällä. Myös muskaritoimintaa järjestetään eteläisen Espoon alueella yhteensä 22 päiväkodissa.

powered by eMedia